Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2009

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος για τον Α.Μ.Κ.Α


Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος στην τρίτη Συνεδρία της, ασχολήθηκε σχετικά με τον νέο Αριθμό Μητρώου

Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α).


Τα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, αποφάσισαν τα εξής:


Αναφορικά με τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) η Διαρκής Ιερά Σύνοδος απεδέχθη την εισήγηση της Συνοδικής Επιτροπής Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων, σύμφωνα με την οποία «ο αριθμός Α.Μ.Κ.Α. είναι απλώς εις επί πλέον χρηστικός αριθμός και από όλα τα μέχρι τούδε στοιχεία ουδείς κίνδυνος προκύπτει δια την σωτηρίαν των ψυχών. Εις πάσαν περίπτωσιν η Εκκλησία γρηγορεί».


Πηγή: www.romfea.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου