Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2010

ΝΗΣΤΕΥΣΩΜΕΝ ΝΗΣΤΕΙΑΝ ΔΕΚΤΗΝ...

Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2010

" Ένα Χαμόγελο..."

 

να χαμόγελο δέν στοιχίζει τίποτα, κι μως εναι πολύτιμο.
Κρατάει μόνο μιά στιγμή,
λλά νάμνησή του μπορεί νά εναι αώνια.
να χαμόγελο νακουφίζει τόν κουρασμένο, παρηγορεί τόν λυπημένο καί σκορπίζει τή γαλήνη στό σπίτι.
Κι
μως, δέν γοράζεται, δέν δανείζεται, δέν κλέβεται, γιατί χει μόνο ξία ταν προσφέρεται.
Κι
ν καμιά φορά συναντήσετε στή ζωή σας κάποιον που δέ σας δίνει τό χαμόγελο που ξίζετε, φανετε γενναιόδωροι καί δώστε του σείς τό δικό σας. Γιατί κανένας δέν εναι τόσο φτωχός που νά μή μπορεί νά δώσει να χαμόγελο, καί κανένας δέν εναι τόσο πλούσιος πού νά μήν χει νάγκη πό να χαμόγελο. Καί πάντως κανένας δέν χει περισσότερη νάγκη πό να χαμόγελο πό ατόν πού δέ μπορεί νά τό δώσει στούς λλους.