Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2011

Δωρεάν ημερολόγιο – Αγιολόγιο – Νηστειοδρόμιο 2011!

Ας εφοδιαστούμε τη νέα χρονιά με ένα ημερολόγιο τσέπης όπου μπορεί να τυπωθεί και να βρίσκεται στο πορτοφόλι μας. Έχει τις διαστάσεις της ταυτότητάς μας.

Αναφέρει τους Αγίους κάθε ημέρας για όλο το χρόνο, αλλά και τις νηστείες αναλυτικά ανά ημέρα – για όσους θέλουν και μπορούν..
 


Περισσότερα εδώ

Ἐπεφάνης σήμερον τῇ οἰκουμένῃ!Ήχος α’
Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε,
η τής Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις,
τού γάρ Γεννήτορος η φωνή προσεμαρτύρει σοι,
αγαπητόν σε Υιόν ονομάζουσα,
καί τό Πνεύμα εν είδει περιστεράς,
εβεβαίου τού λόγου τό ασφαλές.
Ο επιφανείς Χριστέ ο Θεός,
καί τόν κόσμον φωτίσας δόξα σοι.

ακούστε τοεδώ

 Καλό φωτισμό σε όλους μας!

Σάββατο, 1 Ιανουαρίου 2011

Καλή και Ευλογημένη χρονιά!


Εύχομαι το νέο έτος να είναι ειρηνικό για όλους μας
και να έχουμε ελπίδα και αισιοδοξία που τόσο μας χρειάζονται.

Μαρία