Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2011

Ἐπεφάνης σήμερον τῇ οἰκουμένῃ!Ήχος α’
Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε,
η τής Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις,
τού γάρ Γεννήτορος η φωνή προσεμαρτύρει σοι,
αγαπητόν σε Υιόν ονομάζουσα,
καί τό Πνεύμα εν είδει περιστεράς,
εβεβαίου τού λόγου τό ασφαλές.
Ο επιφανείς Χριστέ ο Θεός,
καί τόν κόσμον φωτίσας δόξα σοι.

ακούστε τοεδώ

 Καλό φωτισμό σε όλους μας!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου