Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2009

A message to Mrs Hellen Atoire (μήνυμα στην Κ. Hellen Atoire)

Dear Mrs Hellen Atoire,
you have contacted with us (orthodoxaniata)
via e-mail, a few weeks ago and you made a special
"request". Due to an accidentally delete of your
message we lost your e-mail address and we were
unable to answer to you. If you are still
interested about, please send us an e-mail and we
will happily reply to you.

With regards
OrthodoxYouth

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου